Konference

5. mezinárodní konference v Poděbradech

„Západ versus Východ“ nebo společná Evropa? Mezinárodní konference na téma: Rozdílné koncepce výzkumu provenience, dokumentace a identifikace uloupených kulturních statků a možnosti mezinárodní spolupráce v Evropě a ve světě.

Mezinárodní konference v Liberci

Restituce zkonfiskovaných uměleckých děl – přání nebo realita? Mezinárodní konference na téma: Dokumentace, identifikace a restituce kulturního majetku obětí II. světové války.

Mezinárodní konference v Brně

Ztracené dědictví kulturních statků Mezinárodní konference na téma: Dokumentace, identifikace, restituce a repatriace kulturních statků ze II. světové války.