6. mezinárodní konference – Praha, 21.–22. října 2015

VYDRANCOVÁNO – ALE KÝM?

Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle nacistických krádeží

Konference_2015_Titul

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. pořádá

6.mezinárodní konferenci
VYDRANCOVÁNO – ALE KÝM?

Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle nacistických krádeží
k tématu konfiskací, krádeží a majetkových převodů uměleckých děl v důsledku nacistické nadvlády nad Československem a Evropou za druhé světové války a v době poválečné.

Datum:  21. – 22. října 2015
Místo konání:  Praha, Klášter sv. Anežky České

Registrace zde

Konference se uskuteční pod záštitou Miloše Zemana, prezidenta České republiky, předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, ministra zahraničních věcí České republiky Lubomíra Zaorálka a ministra kultury České republiky Daniela Hermana.
Konference je organizována za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Program konference ke stažení (ve formátu PDF):
pdf-icon
Sborník z konference ke stažení (ve formátu PDF):
pdf-icon