Publikace

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese centrum@cdmp.cz.

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace mapuje pohyb zkonfiskovaných předmětů ze svozového zámku Sychrov. Jde o zpracování tzv. výzkumu provenience a je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost. Není však pouhým katalogem předmětů, jedná se o odbornou studii, která obsahuje i životopisy původních majitelů. Důležitou součástí jsou fotografie předmětů.

(Pouze česká verze)

Sbirka_Richarda_Poppera_360px

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Kniha sleduje osudy obrazů ze sbírky Richarda Poppera, židovského sběratele převážně starých holandských, vlámských a italských mistrů. Část sbírky se dostala spletitými cestami do Národní galerie v Praze, tyto obrazy jsou v naší publikaci barevně reprodukovány. Na základě archivního průzkumu vznikl katalog všech děl této významné sbírky, a to jak obrazů nalezených, tak i ztracených.

Součástí je rozsáhlá studie o okolnostech konfiskace obrazů a jejich dalších válečných a poválečných osudech.

(Pouze česká verze)

Osudy_valecnych_deponatu_360px

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Pokračování volně navazuje na první svazek a mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve válečné a poválečné době.

Příklad tzv. výzkumu provenience, určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost.

(České a anglické vydání.)

Osudy_valecnych_deponatu_360px

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve válečné a poválečné době.

Příklad tzv. výzkumu provenience, určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost.

(Česko-anglické vydání.)

Návraty paměti

Deponáty židovského majetku v Umělecko-průmyslovém museu v Praze

(Česká verze)

Memories Returned

Jewish Propety at the Museum of Decorative Arts, Prague

(Pouze anglická verze)

Výkupné za život

Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938-1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Konkrétní životní osudy původních majitelů s bohatým fotografickým doprovodem.

(Česko-anglická verze.)

Siegfried Blumenthal
Život v realitě a mimo ni

(Česko-anglická verze.)

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Činnost uměleckého odhadce Gestapa v Praze.

Ztracené dědictví

Příspěvky z “kulatých stolů” na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války.

(Pouze česká verze)

Lost Heritage of Cultural Assets

Sborník z 1. mezinárodní konference v Brně.
(Pouze anglická verze)

Budoucnost ztraceného kulturního dědictví

Dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války.

Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22.–24.11.2005).

(Česká verze)

VYPRODÁNO

Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?

Sborník z mezinárodní vědecké konference konané v říjnu 2007 v Liberci. Celkem obsahuje 27 příspěvků od předních českých a zahraničních vědců pracujících v oblasti výzkumu identifikace a dokumentace umění uloupeného obětem II. světové války.

(Česká verze)

„The West“ Versus „The East“ or The United Europe?

Sborník z 5. mezinárodní konference v Poděbradech.

(English version)