Převedeno do vlastnictví Říše. Dokumentace, identifikace a restituce nacisty uloupených kulturních statků

Aktuality

Převedeno do vlastnictví Říše. Dokumentace, identifikace a restituce nacisty uloupených kulturních statků

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. pořádá v termínu 17. – 18. září 2024 již 8. mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku zcizování majetku v době 2. světové války.
Program mezinárodního setkání bude zaměřen na problematiku výzkumu provenience, osudy zcizených knih a knihoven, na otázky navracení kulturních statků oprávněným žadatelům, stejně jako na možnosti spolupráce na poli identifikace, dokumentace a restitucí kulturních statků zcizených obětem 2. světové války. Akce se bude konat v Praze, v termínu 17.–18. září 2024.
Program konference bude upřesněn. Jazyky konference jsou čeština a angličtina (simultánní tlumočení bude zajištěno).

Archiv aktualit

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.

je obecně prospěšná společnost, založená v roce 2012 Ministerstvem kultury ČR. Kromě obecnějšího výzkumu mechanismů manipulace majetkem obětí II. světové války se Centrum snaží přispět k nápravě některých historických křivd zejména identifikací jednotlivých objektů umělecké a uměleckoprůmyslové povahy v majetku paměťových institucí a dokumentací osudu těchto artefaktů.

Více informací o Centru naleznete ZDE.
Pokud se chcete dozvědět, jak vám můžeme pomoci, pokračujte SEM.