Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Konference, Publikace

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Centrum pro dokumentaci vydává sborník příspěvků sedmé mezinárodní konference: Terezínská deklarace - Deset let poté. Sborník je k dispozici v tištěné verzi a ke stažení ve formátu PDF.

7. mezinárodní konference: Terezínská deklarace – deset let poté

Konference

7. mezinárodní konference: Terezínská deklarace – deset let poté

18.-19. června 2019 uspořádalo Centrum mezinárodní konferenci Terezínská deklarace - deset let poté, zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války, na jejich identifikaci a dokumentaci a na otázky navracení těchto předmětů původním majitelům či jejich přímým potomkům.

6. mezinárodní konference v Praze: Vydrancováno – ale kým?

Konference

6. mezinárodní konference v Praze: Vydrancováno – ale kým?

Mezinárodní konference na téma: Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle nacistických krádeží

5. mezinárodní konference: „Západ versus Východ“ nebo společná Evropa?

Konference

5. mezinárodní konference: „Západ versus Východ“ nebo společná Evropa?

Mezinárodní konference na téma: Rozdílné koncepce výzkumu provenience, dokumentace a identifikace uloupených kulturních statků a možnosti mezinárodní spolupráce v Evropě a ve světě.

Mezinárodní konference v Liberci: Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů – přání nebo realita?

Konference

Mezinárodní konference v Liberci: Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů – přání nebo realita?

Mezinárodní konference na téma: Dokumentace, identifikace a restituce kulturního majetku obětí II. světové války.

Mezinárodní konference v Českém Krumlově: Budoucnost ztraceného kulturního dědictví

Konference

Mezinárodní konference v Českém Krumlově: Budoucnost ztraceného kulturního dědictví

Mezinárodní konference na téma: Dokumentace, identifikace a restituce kulturního majetku obětí II. světové války.

Mezinárodní konference v Brně: Ztracené dědictví kulturních statků

Konference

Mezinárodní konference v Brně: Ztracené dědictví kulturních statků

Mezinárodní konference na téma: Dokumentace, identifikace, restituce a repatriace kulturních statků ze II. světové války.