Konference

Terezínská deklarace – deset let poté

Publikováno:
2. 5. 2019

Vážení kolegové,

velmi si vážíme vašeho zájmu o konference Terezínská deklarace – deset let poté. Bohužel jsme ale nuceni oznámit, že registrace na konferenci byla ukončena z důvodu naplnění kapacity konferenčního sálu.

Ve dnech 18. – 19. června 2019 pořádá Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války již sedmou mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války.

Konference připomíná desetileté výročí podpisu Terezínské deklarace a jejím cílem je zhodnotit posun ve výzkumu problematiky kulturních statků zcizených v období druhé světové války. Bude se také věnovat přístupu jednotlivých zemí k restituční problematice a možnostem navázání užší mezinárodní spolupráce v otázkách výzkumu provenience.

Program konference (ve formátu PDF):

Toto mezinárodní setkání se uskuteční v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Součástí doprovodného programu bude vernisáž výstavy Navracení identity pořádané u příležitosti 80. výročí zavedení Norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava.

Konference se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka a ministra kultury České republiky Antonína Staňka.

Související