Konference

Terezínská deklarace – deset let poté

Publikováno:
10. 1. 2019

Ve dnech 18. – 19. června 2019 pořádá Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války již sedmou mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války.

Konference připomíná desetileté výročí podpisu Terezínské deklarace a jejím cílem je zhodnotit posun ve výzkumu problematiky kulturních statků zcizených v období druhé světové války. Bude se také věnovat přístupu jednotlivých zemí k restituční problematice a možnostem navázání užší mezinárodní spolupráce v otázkách výzkumu provenience.

Program konference (ve formátu PDF):

Toto mezinárodní setkání se uskuteční v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Součástí doprovodného programu bude vernisáž výstavy Navracení identity pořádané u příležitosti 80. výročí zavedení Norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava.

Konference se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka a ministra kultury České republiky Antonína Staňka.

Dovolujeme si upozornit, že počet míst pro posluchače je omezen. Registrační formulář naleznete níže:Online přihlášení na konferenci

Pro posluchače

Přihláška pro přednášející

Přihláška pro posluchače

Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem provedení registrace na konferenci a bude s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropské parlamentu a Rady EU  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pořadatel akce oznamuje, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce a jeho partnery pro marketingové a propagační účely dokud nepožádáte o zpětvzetí souhlasu s použitím. Fotograf na akci bude viditelně označen. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Účastí na akci udělujete s výše uvedeným souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.


Účast na konferenci je zdarma. Dovolujeme si upozornit, že počet míst pro posluchače je omezen. Přijetí Vaší registrace Vám bude potvrzeno e-mailem.

V případě doplňujících dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: conference2019@cdmp.cz

Související