Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace - deset let poté vyšel v prosinci 2019.

Konference

7. mezinárodní konference: Terezínská deklarace – deset let poté

Publikováno:
2. 5. 2019

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace - deset let poté vyšel v prosinci 2019.

Ve dnech 18. – 19. června 2019 uspořádalo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války 7. mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války: Terezínská deklarace – deset let poté. Konference proběhla v historické budově pražského Uměleckoprůmyslového musea.

Konference připomněla desetileté výročí podpisu Terezínské deklarace. Pokusila se o zhodnocení posunu ve výzkumu problematiky kulturních statků zcizených v období druhé světové války, věnovala se rovněž přístupu jednotlivých zemí k restituční problematice a možnostem navázání užší mezinárodní spolupráce v otázkách výzkumu provenience, možnostem a limitům provenienčního výzkumu, včetně jeho vztahu k akademickému prostředí, či problematice restitucí.

Sborník konference (ve formátu PDF, v anglickém jazyce):

Více informací o sborníku ZDE.

Program konference (ve formátu PDF):

Součástí doprovodného programu byla vernisáž výstavy Navracení identity pořádané u příležitosti 80. výročí zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava.

Konference se konala za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava Kubery, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, ministra zahraničních věcí České republiky Tomáše Petříčka a ministra kultury České republiky Antonína Staňka.

Fotografie konference:

Několik fotografií vernisáže výstavy Navracení identity pro účastníky konference:

Související