Sborník příspěvků sedmé mezinárodní konference Terezínská deklarace - deset let poté

Konference, Publikace

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Publikováno:
22. 1. 2020

Sborník příspěvků sedmé mezinárodní konference Terezínská deklarace - deset let poté

Centrum vydává sborník sedmé mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté. Sborník je k dispozici v anglickém jazyce; a to jak v tištěné verzi, tak ve formátu PDF.

Sedmá mezinárodní konference na téma dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí druhé světové války proběhla v Praze ve dnech 18. a 19. června 2019. Soustředila se na široké pole otázek spojených se spoliací kulturních statků patřících především židovským obětem druhé světové války.

Organizátoři konference chtěli zároveň připomenout desáté výročí podpisu Terezínské deklarace, navazující na zásady Washingtonské deklarace, a při této příležitosti zhodnotit nové poznatky v oblasti identifikace zcizených kulturních statků, věnovat se přístupům jednotlivých zemí k restituční problematice a možnostem navázání užší mezinárodní spolupráce v otázkách výzkumu provenience.

Centrum by rádo přednášejícím poděkovalo za poskytnuté texty konferenčních příspěvků nebo jejich krátké shrnutí.

Sborník vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky.

ISBN 978-80-907507-1-5 (print)
ISBN 978-80-907507-2-2 (online; pdf)

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese centrum@cdmp.cz.

Související