Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Publikace

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Publikace Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti mapuje konfiskace uměleckých předmětů a cenností na území protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. 

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Publikace

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Centrum pro dokumentaci vydalo publikaci Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov. Publikace nabízí katalog a soupis provenienčních záznamů předmětů, pocházejících z majetku obětí druhé světové války, které byly v poválečné éře prodány ze svozového zámku Sychrov do soukromých rukou.

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Publikace

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Centrum vydává druhé vydání publikace Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1. Publikace mapuje válečný a poválečný osud čtyř depozitů, deponovaných v pražském Uměleckoprůmyslovém museu v období druhé světové války.

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Konference, Publikace

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Centrum pro dokumentaci vydává sborník příspěvků sedmé mezinárodní konference: Terezínská deklarace - Deset let poté. Sborník je k dispozici v tištěné verzi a ke stažení ve formátu PDF.

Navracení identity – katalog výstavy

Publikace, Výstavy

Navracení identity – katalog výstavy

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů vydává katalog stejnojmenné výstavy, pořádané ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Územní památkovou správnou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výroční zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava. 

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Centrum pro dokumentaci vydává katalog užitého umění, pocházejícího z majetku obětí II. světové války a v současnosti uloženého na zámku Sychrov. Publikace navazuje na v roce 2017 vydaný katalog sychrovských deponátů umělecké povahy.

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Centrum vydalo publikaci, mapující pohyb předmětů - uložených v současnosti na zámku Zákupy - pocházejících ze sbírek obětí II. světové války. Kniha je založena na výzkumu provenience. Jedná se o odbornou studii, která obsahuje i životopisy původních majitelů.

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace zkoumá provenienci a mapuje historii pohybu předmětů v současnosti uložených na bývalém svozovém zámku Sychrov. Je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost. Není však pouhým katalogem předmětů, jedná se o odbornou studii, která obsahuje i životopisy původních majitelů. Důležitou součástí jsou fotografie předmětů.

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Publikace

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Kniha sleduje osudy obrazů ze sbírky Richarda Poppera, židovského sběratele převážně starých holandských, vlámských a italských mistrů. Na základě archivního průzkumu vznikl katalog všech děl této významné sbírky, a to jak obrazů nalezených, tak i ztracených.

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Publikace

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Pokračování volně navazuje na první svazek a mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve válečné a poválečné době.