Sborník na památku Heleny Krejčové

Aktuality, Publikace

Sborník na památku Heleny Krejčové

Na připomínku dlouholeté ředitelky Centra pro dokumentaci, doktorky Heleny Krejčové, Centrum vydává Sborník na památku Heleny Krejčové. Vzpomínky a příspěvky žáků, přátel a kolegů. Helena Krejčová zemřela ve věku nedožitých 72 let na sklonku roku 2022 a publikované příspěvky i osobní příběhy ji připomínají z rozmanitých úhlů pohledu. Nejen jako pedagožku a odbornici věnující se židovské problematice, antisemitismu, dějinám holocaustu a v neposlední řadě konfiskacím kulturních statků v době druhé světové války, ale také jako člověka, díky němuž vzniklo Centrum pro dokumentaci v té podobě, v jaké funguje již jedenáct let.

Identifikační znaky

Aktuality, Ostatní, Publikace

Identifikační znaky

Tato brožura se pokouší představit typické značky, štítky a cedulky, se kterými je možné setkat se na předmětech, pocházejících zejména z majetku deportovaných protektorátních židů.

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze  I. Neidentifikovaní majitelé

Publikace

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze I. Neidentifikovaní majitelé

Centrum pro dokumentaci vydává další knihu ze souboru publikací věnovaných obrazům ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze. Na studii věnované sbírce Richarda Poppera (Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera - Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. (cdmp.cz)) nyní navazuje první část zamýšlené dvousvazkové publikace zabývající se díly, u kterých se nepodařilo identifikovat původního vlastníka. Významnou část knihy tvoří rozsáhlý katalog, který vznikl na základě detailního archivního výzkumu a provází jej barevné reprodukce zkoumaných obrazů – od prací starých mistrů až po díla moderních umělců jako byl J. Schikaneder či A. Chittussi.

Židovský majetek předaný ze Sychrova na další objekty

Publikace

Židovský majetek předaný ze Sychrova na další objekty

Centrum pro dokumentaci vydalo katalog předmětů pocházejících z majetku obětí II. světové války, předaných ze svozového zámku Sychrov na další objekty. Publikace mapuje osudy identifikovaných předmětů a krátkými medailony představuje jejich původní majitele.

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Publikace

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Publikace Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti mapuje konfiskace uměleckých předmětů a cenností na území protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. 

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Publikace

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Centrum pro dokumentaci vydalo publikaci Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov. Publikace nabízí katalog a soupis provenienčních záznamů předmětů, pocházejících z majetku obětí druhé světové války, které byly v poválečné éře prodány ze svozového zámku Sychrov do soukromých rukou.

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Publikace

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Centrum vydává druhé vydání publikace Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1. Publikace mapuje válečný a poválečný osud čtyř depozitů, deponovaných v pražském Uměleckoprůmyslovém museu v období druhé světové války.

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Konference, Publikace

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Centrum pro dokumentaci vydává sborník příspěvků sedmé mezinárodní konference: Terezínská deklarace - Deset let poté. Sborník je k dispozici v tištěné verzi a ke stažení ve formátu PDF.

Navracení identity – katalog výstavy

Publikace, Výstavy

Navracení identity – katalog výstavy

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů vydává katalog stejnojmenné výstavy, pořádané ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Územní památkovou správnou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výroční zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava. 

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Centrum pro dokumentaci vydává katalog užitého umění, pocházejícího z majetku obětí II. světové války a v současnosti uloženého na zámku Sychrov. Publikace navazuje na v roce 2017 vydaný katalog sychrovských deponátů umělecké povahy.