Publikace

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Publikováno:
10. 7. 2022

Centrum pro dokumentaci vydalo publikaci Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov. Publikace nabízí katalog a soupis provenienčních záznamů předmětů, pocházejících z majetku obětí druhé světové války, které byly v poválečné éře prodány ze svozového zámku Sychrov do soukromých rukou. Jedná se především o prodeje během 60. let 20. století, tedy v době, kdy památková správa spadala do kompetence okresních úřadů.

Tam, kde bylo možné určit původního majitele, je kniha doplněna o jejich životopisné medailonky a příklady dalších Centrem doposud identifikovaných artefaktů pocházejících z jejich sbírek.

(Kniha vychází v české verzi.)

ISBN 978-80-907507-7-7

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese centrum@cdmp.cz.

Další z kategorie Publikace