Navracení identity – katalog výstavy

Publikace, Výstavy

Navracení identity – katalog výstavy

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů vydává katalog stejnojmenné výstavy, pořádané ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Územní památkovou správnou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výroční zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava. 

Navracení identity

Výstavy

Navracení identity

Výstava předmětů z majetku obětí druhé světové války, pořádaná Centrem pro dokumentaci a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze ve spolupráci s Územní památkovou správou na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výročí zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava.

Terezínská deklarace – deset let poté

Konference

Terezínská deklarace – deset let poté

18.-19. června 2019 uspořádá Centrum mezinárodní konferenci Terezínská deklarace - deset let poté, zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války, na jejich identifikaci a dokumentaci a na otázky navracení těchto předmětů původním majitelům či jejich přímým potomkům.

Nová publikace Centra: Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Publikace

Nová publikace Centra: Židovský majetek uložený na zámku Sychrov II / umělecký průmysl

Centrum pro dokumentaci vydává katalog užitého umění, pocházejícího z majetku obětí II. světové války a v současnosti uloženého na zámku Sychrov. Publikace navazuje na v roce 2017 vydaný katalog sychrovských deponátů umělecké povahy.

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Centrum vydalo publikaci, mapující pohyb předmětů - uložených v současnosti na zámku Zákupy - pocházejících ze sbírek obětí II. světové války. Kniha je založena na výzkumu provenience. Jedná se o odbornou studii, která obsahuje i životopisy původních majitelů.

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace zkoumá provenienci a mapuje historii pohybu předmětů v současnosti uložených na bývalém svozovém zámku Sychrov. Je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost. Není však pouhým katalogem předmětů, jedná se o odbornou studii, která obsahuje i životopisy původních majitelů. Důležitou součástí jsou fotografie předmětů.

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Publikace

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Kniha sleduje osudy obrazů ze sbírky Richarda Poppera, židovského sběratele převážně starých holandských, vlámských a italských mistrů. Na základě archivního průzkumu vznikl katalog všech děl této významné sbírky, a to jak obrazů nalezených, tak i ztracených.

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Publikace

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Pokračování volně navazuje na první svazek a mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve válečné a poválečné době.

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek, uložených v současnosti v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve válečné a poválečné době. Příklad tzv. výzkumu provenience, kniha je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost.

Putovní výstava Uloupené umění

Výstavy

Putovní výstava Uloupené umění

Výstava Centra pro dokumentaci návštěvníkům přibližuje problematiku výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace.