„Tak trochu jiný sběratel“ – příběh Otto Morawitze

Ostatní, Související materiály

„Tak trochu jiný sběratel“ – příběh Otto Morawitze

Příběh Otto Morawitze, jehož předměty se dnes nacházejí v Muzeu hlavního města Prahy, představuje příběh člověka, jehož „pracovní“ aktivity se velmi často pohybovaly na hranici a, podle dokumentů pražského policejního ředitelství, ještě častěji za hranicí zákona. Přesto, či možná právě proto, se jedná o příběh poutavý a pestrý, ilustrující události doby, ve které Otto Morawitz žil – ať už se jedná o asanaci pražského židovského města, hospodářskou krizi či dopad protižidovských zákonů a nařízení. Příběh Otto Morawitze tak ukazuje rozmanitost i tragiku životních osudů, které se skrývají za neživými předměty.

Identifikační znaky

Aktuality, Ostatní, Publikace

Identifikační znaky

Tato brožura se pokouší představit typické značky, štítky a cedulky, se kterými je možné setkat se na předmětech, pocházejících zejména z majetku deportovaných protektorátních židů.