Identifikační znaky

Aktuality, Ostatní, Publikace

Identifikační znaky

Tato brožura se pokouší představit typické značky, štítky a cedulky, se kterými je možné setkat se na předmětech, pocházejících zejména z majetku deportovaných protektorátních židů.