Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek, uložených v současnosti v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve válečné a poválečné době. Příklad tzv. výzkumu provenience, kniha je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost.