Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Zákupy

Centrum vydalo publikaci, mapující pohyb předmětů - uložených v současnosti na zámku Zákupy - pocházejících ze sbírek obětí II. světové války. Kniha je založena na výzkumu provenience. Jedná se o odbornou studii, která obsahuje i životopisy původních majitelů.

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace

Židovský majetek uložený na zámku Sychrov

Publikace zkoumá provenienci a mapuje historii pohybu předmětů v současnosti uložených na bývalém svozovém zámku Sychrov. Je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost. Není však pouhým katalogem předmětů, jedná se o odbornou studii, která obsahuje i životopisy původních majitelů. Důležitou součástí jsou fotografie předmětů.

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Publikace

Obrazy ze židovských sbírek v Národní galerii v Praze: Sbírka Richarda Poppera

Kniha sleduje osudy obrazů ze sbírky Richarda Poppera, židovského sběratele převážně starých holandských, vlámských a italských mistrů. Na základě archivního průzkumu vznikl katalog všech děl této významné sbírky, a to jak obrazů nalezených, tak i ztracených.

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Publikace

Osudy válečných deponátů, svazek 2

Pokračování volně navazuje na první svazek a mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze ve válečné a poválečné době.

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace mapuje pohyb jednotlivých předmětů a sbírek, uložených v současnosti v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, ve válečné a poválečné době. Příklad tzv. výzkumu provenience, kniha je určena především pro pracovníky muzeí a odbornou veřejnost.

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni.

Publikace

Siegfried Blumenthal. Život v realitě a mimo ni.

Monografie věnovaná sbírce stříbra brněnského sběratele Siegrieda Blumenthala. Provenienční studie torza Blumenthalovy sbírky v brněnském Umělecko-průmyslovém muzeu a katalog dochovaných předmětů.

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Publikace

Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu

Publikace, přibližující činnost uměleckého odhadce Gestapa v Praze.

Výkupné za život

Publikace

Výkupné za život

Vývozy a vynucené dary uměleckých předmětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938-1942 (na příkladu Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Konkrétní životní osudy původních majitelů s bohatým fotografickým doprovodem.

Návraty paměti

Publikace

Návraty paměti

Návraty paměti. Deponáty židovského majetku v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze je publikace, shrnující výsledky počátečního výzkumu Centra v Pražském Uměleckoprůmyslovém museu. V úzké spolupráci s UPM se pracovníkům Centra podařilo identifikovat několik set předmětů, jež původně patřily obětem perzekuce československých a protektorátních židů v období druhé světové války.