Osudy válečných deponátů, svazek 1

Publikace

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Publikováno:
13. 1. 2021

Osudy válečných deponátů, svazek 1

Centrum vydává druhé vydání publikace Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1.

Publikace mapuje osudy několika depozitů, obsahujících předměty z majetku obětí II. světové války, které se v období protektorátu dostaly rozličnými cestami do sbírek pražského Uměleckoprůmyslového musea. První díl se soustředí především na depozity sbírek Heleny Kopetzky a Viktora Kahlera. (Druhý díl, mapující pohyb dalších válečných depozitů nacházejících se v UPM, je ZDE.)

Depozit 1356, obsahující sbírku Heleny Kopetzky, byl v muzeu deponován pravděpodobně samotnou majitelkou v roce 1941, v depozitní knize je ale evidován až 1953. Depozit 1231, obsahující významnou sbírku míšeňského porcelánu Viktora Kahlera, byl do muzea předán v roce 1943 Majetkovým úřadem při německém státním ministrovi. Kahlerovu sbírku zabavilo Gestapo po majitelově emigraci v roce 1939.

Depozit 1244, deponovaný v roce 1944, obsahuje pouze renesanční kabinet, patřící před válkou rovněž emigrujícímu Bedřichu Kovaříkovi. Depozit 1252, vějíř na kapouní bláně, byl podle knihy depozitů do muzea uložen správcem říšského kulturního majetku K. M. Swobodou. Publikace shrnuje dostupné archivní a provenienční informace o jednotlivých předmětech, tvořících tyto čtyři depozity.

První, nyní rozebrané vydání otevřelo v roce 2014 edici katalogů předmětů z majetku obětí II. světové války identifikovaných Centrem v jednotlivých paměťových institucích. Nynější druhé vydání respektuje grafický jazyk a dizajn této edice, který pro Centrum od roku 2015 navrhuje Luboš Drtina. Ten je také tentokrát autorem obálky, grafického návrhu a sazby publikace.

(Kniha vychází v dvojjazyčné česko-anglické verzi)

ISBN 978-80-907507-3-9

V případě zájmu o publikace vydané Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. nás prosím kontaktujte na adrese centrum@cdmp.cz.

 

Související