Pohled do expozice výstavy Navracení identity

Výstavy

Navracení identity

Publikováno:
22. 6. 2019

Pohled do expozice výstavy Navracení identity

Výstava předmětů z majetku obětí druhé světové války, pořádaná Centrem pro dokumentaci a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze ve spolupráci s Územní památkovou správou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výročí zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava.

Před osmdesáti lety, 21. 6. 1939, zavedl říšský protektor Konstantin von Neurath v rámci svého nařízení o židovském majetku norimberské zákony také v Protektorátu Čechy a Morava. Zahájil tak období sociální a majetkové perzekuce osob, označených nacistickým režimem za židy, perzekuce, která v naprosté většině případů vyvrcholila deportací do koncentračních a vyhlazovacích táborů a smrtí deportovaných.

K připomenutí 80. výročí vzniku protektorátu, zavedení norimberských zákonů a zahájení druhé světové války připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Územní památkovou správou NPÚ na zámku Sychrově a Národní galerií Praha výstavu předmětů z majetku obětí druhé světové války, které se v důsledku tohoto nařízení dostaly po válce do státních sbírek.

Pořádající instituce vystavují předměty, u nichž se podařilo Centru pro dokumentaci identifikovat původní majitele. Připomínají jména a životní osudy obětí zvůle systému, který na základě arbitrárního klíče likvidoval konkrétní lidské bytosti (jejichž jména nahrazoval transportními čísly), aby se zároveň zmocňoval jejich majetku. Vystavené předměty tak alespoň částečně pomáhají navrátit původním majitelům jejich identitu.

Výstava je otevřena v historické budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze:

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
Otevírací doba
středa až neděle 10–18 hodin
úterý 10–20 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

Více informací na internetové stránce UPM: Navracení identity

Komentované prohlídky proběhnou 25. června a 17. září v 18 hodin, komentovaná prohlídka pro pedagogy 27. srpna v 18 hodin.

Součástí výstavy je projekce filmu Zbyňka Brynycha …a pátý jezdec je Strach (1964), který mistrně zachycuje atmosféru prvních transportů a zabavování židovského majetku.

Související