Terezín Declaration – Ten Years Later

Přednášky z konferencí, Související materiály

Terezín Declaration – Ten Years Later

Ve dnech 18. – 19. června 2019 uspořádalo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války 7. mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války: Terezínská deklarace – deset let poté. Konference proběhla v historické budově pražského Uměleckoprůmyslového musea.

Plundered, but by whom?

Přednášky z konferencí, Související materiály

Plundered, but by whom?

21.–22. října 2015 uspořádalo Centrum v pražském Klášteře sv. Anežky České 6. mezinárodní konferenci k tématu konfiskací, krádeží a majetkových převodů uměleckých děl v důsledku nacistické nadvlády nad Československem a Evropou za druhé světové války a v době poválečné.

Rozšíření webových stránek Centra pro dokumentaci

Aktuality, Ostatní

Rozšíření webových stránek Centra pro dokumentaci

Webové stránky Centra pro dokumentaci byly rozšířeny o sekci Související materiály, ve které budou zveřejňovány nejrůznější zajímavosti související s tématem konfiskací majetku obětí druhé světové války, výzkumem provenience či s osudy původních majitelů identifikovaných kulturních statků. Je zde také umístěna interaktivní mapa skladů zabaveného majetku včetně fotografií a informací o předmětech, které byly na konkrétních místech uchovávány. V současné době jsou zde k nalezení sklady nacházející se na území Prahy 1 a postupně budou doplňovány i další pražské čtvrti.