Převedeno do vlastnictví Říše. Dokumentace, identifikace a restituce nacisty uloupených kulturních statků

Aktuality, Konference

Převedeno do vlastnictví Říše. Dokumentace, identifikace a restituce nacisty uloupených kulturních statků

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. pořádá v termínu 17. – 18. září 2024 již 8. mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku zcizování majetku v době 2. světové války.
Program mezinárodního setkání bude zaměřen na problematiku výzkumu provenience, osudy zcizených knih a knihoven, na otázky navracení kulturních statků oprávněným žadatelům, stejně jako na možnosti spolupráce na poli identifikace, dokumentace a restitucí kulturních statků zcizených obětem 2. světové války. Akce se bude konat v Praze, v termínu 17.–18. září 2024.
Program konference bude upřesněn. Jazyky konference jsou čeština a angličtina (simultánní tlumočení bude zajištěno).

Sborník na památku Heleny Krejčové

Aktuality, Publikace

Sborník na památku Heleny Krejčové

Na připomínku dlouholeté ředitelky Centra pro dokumentaci, doktorky Heleny Krejčové, Centrum vydává Sborník na památku Heleny Krejčové. Vzpomínky a příspěvky žáků, přátel a kolegů. Helena Krejčová zemřela ve věku nedožitých 72 let na sklonku roku 2022 a publikované příspěvky i osobní příběhy ji připomínají z rozmanitých úhlů pohledu. Nejen jako pedagožku a odbornici věnující se židovské problematice, antisemitismu, dějinám holocaustu a v neposlední řadě konfiskacím kulturních statků v době druhé světové války, ale také jako člověka, díky němuž vzniklo Centrum pro dokumentaci v té podobě, v jaké funguje již jedenáct let.

„Tak trochu jiný sběratel“ – příběh Otto Morawitze

Ostatní, Související materiály

„Tak trochu jiný sběratel“ – příběh Otto Morawitze

Příběh Otto Morawitze, jehož předměty se dnes nacházejí v Muzeu hlavního města Prahy, představuje příběh člověka, jehož „pracovní“ aktivity se velmi často pohybovaly na hranici a, podle dokumentů pražského policejního ředitelství, ještě častěji za hranicí zákona. Přesto, či možná právě proto, se jedná o příběh poutavý a pestrý, ilustrující události doby, ve které Otto Morawitz žil – ať už se jedná o asanaci pražského židovského města, hospodářskou krizi či dopad protižidovských zákonů a nařízení. Příběh Otto Morawitze tak ukazuje rozmanitost i tragiku životních osudů, které se skrývají za neživými předměty.

„Tak trochu jiný sběratel“ – příběh Otto Morawitze

Aktuality

„Tak trochu jiný sběratel“ – příběh Otto Morawitze

Příběh Otto Morawitze, jehož předměty se dnes nacházejí v Muzeu hlavního města Prahy, představuje příběh člověka, jehož „pracovní“ aktivity se velmi často pohybovaly na hranici a, podle dokumentů pražského policejního ředitelství, ještě častěji za hranicí zákona. Přesto, či možná právě proto, se jedná o příběh poutavý a pestrý, ilustrující události doby, ve které Otto Morawitz žil – ať už se jedná o asanaci pražského židovského města, hospodářskou krizi či dopad protižidovských zákonů a nařízení. Příběh Otto Morawitze tak ukazuje rozmanitost i tragiku životních osudů, které se skrývají za neživými předměty.

Konference Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice

Aktuality

Konference Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice

V úterý 24. října 2023 pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem konferenci Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice. Konference se zaměří na odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem setkání je představit jak historické a uměnovědné okolnosti vzniku těchto často opomíjených děl, tak jejich teoretická východiska, stejně jako následnou recepci pomníků a památníků holokaustu. V širším společenském a kulturním kontextu nás zajímá problém formování židovské i romské identity, stejně jako téma individuální, kolektivní a kulturní paměti tragédie holokaustu a jejich projekce do konkrétních pomníkových realizací

Skirball Museum v Los Angeles

Aktuality

Skirball Museum v Los Angeles

Skirball Museum v Los Angeles otevírá v říjnu 2023 výstavu s názvem RECLAIMED: A Family Painting vyprávějící příběh tří generací rodiny Johanna Blocha a dokumentující jejich snahu najít a získat zpět majetek, který byl jejich rodině zcizen v době druhé světové války.

ICOM – Mimořádné plenární zasedání ČV ICOM

Aktuality

ICOM – Mimořádné plenární zasedání ČV ICOM

Ředitelka Centra se účastnila mimořádného plenárního zasedání ČV ICOM pořádaného v krásných prostorách Muzea literatury/Památníku národního písemnictví. Kromě volby nového předsednictva ČV ICOM byla hlavním tématem spolupráce mezi Ministerstvem kultury ČR a ICOM Czech republiky na podpoře ochrany kulturního dědictví na Ukrajině. Vzhledem k hlavní náplni činnosti Centra, kdy jeho zaměstnanci každodenně přicházejí do kontaktu s doklady o cíleném ničení a zcizování kulturních statků obětí druhé světové války, si této společné aktivity českých institucí velmi vážíme.

Jmenování nové ředitelky Centra

Aktuality

Jmenování nové ředitelky Centra

Správní rada Centra pro dokumentaci jmenovala na červnovém jednání jednohlasně novou ředitelku Centra. Stala se jí Jana Jirásková, dlouholetá zástupkyně Heleny Krejčové, která Centrum vedla do konce roku 2022.