Identifikační znaky

Aktuality, Ostatní, Publikace

Identifikační znaky

Tato brožura se pokouší představit typické značky, štítky a cedulky, se kterými je možné setkat se na předmětech, pocházejících zejména z majetku deportovaných protektorátních židů.

Židovský majetek předaný ze Sychrova na další objekty

Publikace

Židovský majetek předaný ze Sychrova na další objekty

Centrum pro dokumentaci vydalo katalog předmětů pocházejících z majetku obětí II. světové války, předaných ze svozového zámku Sychrov na další objekty. Publikace mapuje osudy identifikovaných předmětů a krátkými medailony představuje jejich původní majitele.

Zemřela ředitelka Centra PhDr. Helena Krejčová

Ostatní

Zemřela ředitelka Centra PhDr. Helena Krejčová

Dne 31. 12. 2022 zemřela ve věku nedožitých 72 let dlouholetá ředitelka Centra pro dokumentaci Helena Krejčová.

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Publikace

Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti

Publikace Národ žije tak dlouho, jak dlouho žijí jeho kulturní památky. Krádeže umění v protektorátě Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podoba, průběh, souvislosti mapuje konfiskace uměleckých předmětů a cenností na území protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. 

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Publikace

Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov

Centrum pro dokumentaci vydalo publikaci Židovský majetek prodaný ze zámku Sychrov. Publikace nabízí katalog a soupis provenienčních záznamů předmětů, pocházejících z majetku obětí druhé světové války, které byly v poválečné éře prodány ze svozového zámku Sychrov do soukromých rukou.

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Publikace

Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1; druhé vydání

Centrum vydává druhé vydání publikace Osudy válečných deponátů / Uměleckoprůmyslové museum v Praze, svazek 1. Publikace mapuje válečný a poválečný osud čtyř depozitů, deponovaných v pražském Uměleckoprůmyslovém museu v období druhé světové války.

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Konference, Publikace

Sborník 7. mezinárodní konference Terezínská deklarace – Deset let poté

Centrum pro dokumentaci vydává sborník příspěvků sedmé mezinárodní konference: Terezínská deklarace - Deset let poté. Sborník je k dispozici v tištěné verzi a ke stažení ve formátu PDF.

Navracení identity – katalog výstavy

Publikace, Výstavy

Navracení identity – katalog výstavy

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů vydává katalog stejnojmenné výstavy, pořádané ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Územní památkovou správnou NPÚ na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výroční zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava. 

Navracení identity

Výstavy

Navracení identity

Výstava předmětů z majetku obětí druhé světové války, pořádaná Centrem pro dokumentaci a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze ve spolupráci s Územní památkovou správou na Sychrově a Národní galerií v Praze k připomenutí 80. výročí zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava.

7. mezinárodní konference: Terezínská deklarace – deset let poté

Konference

7. mezinárodní konference: Terezínská deklarace – deset let poté

18.-19. června 2019 uspořádalo Centrum mezinárodní konferenci Terezínská deklarace - deset let poté, zaměřenou na problematiku kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války, na jejich identifikaci a dokumentaci a na otázky navracení těchto předmětů původním majitelům či jejich přímým potomkům.